Website Banner
 
 
 
 

                                                                สินค้ามาตรฐาน                    
               


       พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว       

               


   Model : AC-360R      คุณสมบัติ  
                   
 • พัดลมตั้งพื้นปรับระดับ 16 นิ้ว (400mm.)
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • ปรับระดับสูง-ต่ำ (1000-1235 มม.)
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. - 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 64 วัตต์
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxยxสxสไลด์สูงสุด) 460x460x1000x1235 มม.
 • น้ำหนักตัวเครื่อง   3.8 กก.
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 • Barcode   885 1701 0036 07
                       
 
       

 model : LV-16 UV                              คุณสมบัติ                                                                            
         
 • พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (400 มม.)
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้ (116-134 cm.) 
 • ระดับความแรง 3 ระดับ
 • มีประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ได้รับมาตราฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตราฐาน ISO 9001:2008
 • กำลังไฟฟ้า 64 วัตต์
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. 50 Hz.
 • น้ำหนัก 7.2 กก.
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 


         model : 16 SR-2060
            คุณสมบัติ
 SERIES
         

 
 • พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว 5 ใบพัด (400 มม.) 
 •  ปรับระดับสูง-ต่ำได้
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220v.-50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 57 วัตต์
 • น้ำหนัก (เฉพาะตัวเครื่อง) 4.0 กก.
 • น้ำหนัก (รวมกล่อง) 4.8 กก.
 • ขนาดตัวเครื่อง (กxลxสxสไลด์สูงสุด)450x380x1060-1220 mm
 • ขนาดกล่อง (กxยxส) 21x51x47 cm.
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.934-2558)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • มีให้เลือก 3 สี (ชมพูทูโทน,เทาทูโทน,เขียวทูโทน)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี   
 • Barcode 8851701660022
                                                                                  


        model : 16 SLIDE 2008  
  คุณสมบัติ                      
 
           
 
 
 • พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (400 มม.)
 •  ปรับระดับสูง-ต่ำได้
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220v.-50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
  ISO  9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ส้มทูโทน,ฟ้าทูโทน
  ,ม่วงทูโทน)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี   
    
 


         model : 16 SL  
     คุณสมบัติ
             
 

 
 • พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (400 มม.)
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้
 • ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220v.-50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
  ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (เขียว,แดง,น้ำเงิน)
 • รับประกันมอเตอร์ 2 ปี
 

         Model :
16 AC-DESIGN
 
           คุณสมบัติ
       
       
 • พัดลมตั้งพื้น 16 นิ้ว (40ม.)
 • ปรับระดับสูง-ต่ำได้
 • ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ
 • แรงดันไฟฟ้า 220v. 50 Hz.
 • กำลังไฟฟ้า 56 วัตต์
 • ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
  (มอก.934-2533)
 • ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน
  ISO 9001:2008
 • มีให้เลือก 3 สี (ม่วง,เขียว,ส้ม)               

  Download Catalog

                                                                                                                                               next
Current Pageid = 423